Nous models de Gestió: Normes ISO 9001:2015 i 14001:2015, darreres novetats

El nou enfoc d’aquestes normes suposa un impuls molt important cap a l’excel.lència, la sostenibilitat i la seguretat jurídica de les organitzacions i de les persones que les dirigeixen.

Les noves versions de les normes  9001 i 14001 s’adeqüen a l’Estructura d’alt Nivell, desenvolupat per ISO (Organització Internacional de la Normalització) per a estructurar tots els sistemes de gestió, i a més exigeixen una revisió profunda dels sistemes de gestió de les organitzacions i dels seus processos, que han d’estar clarament enfocats a l’estratègia de l’organització i a les necessitats i expectatives dels grups d’interès, incloent aspectes legals, que s’han d’identificar específicament.

La nova estructura permet la integració de la gestió de l’organització com a un ÚNIC SISTEMA DE GESTIÓ, on es gestionen aspectes fonamentals per a les organitzacions com són:

  • Qualitat _ISO 9001
  • Medi Ambient _ISO 14001
  • Seguretat i Salut en el Treball _ISO 45001
  • i per a organitzacions més grans el Corporate Compliance  _ISO 19600

ISO revisa els seus estàndards regularment per a adoptar els requisits actuals de la societat i els grups d’interès afectats. Després que l’última revisió de la ISO 9001:2008 incorporés petits canvis formals així com la versió ISO 14001:2004, la versió presentada per ISO en els darrers esborranys publicats, mostra canvis crucials a les versions del 2015.

Canvis estructurals

El primer canvi significatiu indicat en l’esborrany de les normes és el canvi de l’estructura. Per a la versió revisada de la ISO 9001 s’adoptarà l’anomenada “Estructura d’alt nivell”. La “Estructura d’alt nivell” proporciona un índex genèric que pot ser aplicat a tots els sistemes ISO , amb idèntic text base i terminologia comuna, així com, definicions bàsiques que determinen, sempre que sigui possible, el futur nucli de les normatives sobre sistemes de gestió que siguin revisades tals com la ISO 9001, la ISO 14001 o la futura ISO 45001. Per a les empreses aquest canvi suposarà una major facilitat per a la integració de totes aquestes normatives.

La nova estructura de la ISO 9001 tindrà un esquema bàsic com el que indiquem a continuació:

Esquema ISO 9001 2015

Canvis en el contingut

El contingut de les normes també ha estat revisat. Els principals canvis i el seu impacte en la gestió de les organitzacions i els seus grups d’interès són:

■ Enfocament al context i als grups d’interès

Les noves normes es centren especialment en l’anàlisi del context, tant intern com extern. El plantejament suposa una revolució en el concepte dels sistemes de gestió, al suposar la vinculació directa dels processos de l’organització i del seu sistema de gestió, amb la realitat del seu entorn, i la seva pròpia situació/identitat.

A més les normes mostren la necessitat d’identificar les necessitats i expectatives dels grups d’interès afectats per l’abast del sistema de gestió, com a pas imprescindible per a estructurar el sistema de gestió.

■ Enfocament basat en el risc

Un canvi significatiu és l’enfocament basat en el risc. Tenir en compte el risc és requisit en diverses clàusules de la norma: en l’enfocament a processos, en el lideratge i especialment en la planificació. La documentació del sistema de gestió ha de ser adequada als riscos que posen en perill la conformitat dels productes o serveis i la satisfacció del client i aquesta consideració sistematitzada del risc habilita l’organització per abordar aquestes oportunitats amb èxit.

Així doncs, en el futur, les organitzacions hauran d’utilitzar eines i mecanismes de gestió de riscos i d’aquí derivar el desenvolupament de mecanismes i accions de correcció o de millora en el seu sistema de gestió.

Algunes organitzacions amb les que treballa GIR.COOP ja han iniciat aquest camí implantant una avaluació eficaç del risc mitjançant diferents eines disponibles, i l’aplicació d’accions de forma controlada, afegint la possibilitat de fer-ho de forma col.laborativa entre tots els implicats, gràcies a la implantació d’un model de lideratge compartit a tots els nivells.

■ Enfocament a processos

En contrast amb la recomanació en l’actual ISO 9001: 2008, l’enfocament a processos és ara una exigència. Els requisits significatius estan resumits en la clàusula 4.4.2. Per a les organitzacions això significa que els processos i les seves interaccions, incloent les consideracions que se’n deriven (recursos, control i seguiment …) han d’estar definits més clarament, i enfocats a respondre de forma equilibrada a les necessitats i expectatives dels grups d’interès, i en coherència amb la seva cadena de valor.

■ Informació documentada

Malgrat que l’actual esborrany de les normatives requereix a priori de menys procediments documentats, caldrà continuar documentant molts dels criteris definits per a fer realitat la proposta de valor. Per tant, l’organització definirà la informació documentada que consideri necessari per assegurar l’efectivitat del sistema de gestió, però seran vàlides eines com vídeos, webs, intranets, wikis, eines cloud, etc.

Què significaran aquests canvis per a les persones involucrades en la gestió de sistemes?

Adquisició de coneixements i habilitats. Per tant, totes les persones involucrades en implementar i auditar aquestes normes hauran d’aprofundir en temes com l’enfoc als grups d’interès, la gestió de riscos i l’orientació a la gestió per processos.

Cal planificar com s’hauran de fer les adequacions i actualitzar els MODELS de gestió de les organitzacions que actualment disposen d’un Sistema de Gestió implantant, enfocant-los clarament a una integració efectiva i eficient, però sempre a partir de l’avaluació del risc de la seva proposta de valor.

Joan Ramon Dalmau
ADDERE Consulting Group

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR